Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji – Maintenance

Dlaczego Targi MAINTENANCE?

Już po raz 10.  mamy przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodowe Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji MAINTENANCE. To wyjątkowe spotkanie, które urosło do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń w branży, za sprawą rosnącej w szybkim tempie liczby Wystawców i Odwiedzających krakowską imprezę.


Profil ekspozycji:


 • diagnostyka, monitorowanie i regulacja: systemy monitorowania stanu maszyn, aparatura diagnostyczna, instrumenty pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, kontroli elektrycznej, przyrządy pomiaru emisji gazów, urządzenia do monitoringu poziomu płynów przemysłowych, kamery termowizyjne;


 • mechanika: elementy łączenia i montażu, napędy, koła zębate, łańcuchy, rolki, pasy napędowe, amortyzatory, technika liniowa, łożyska, systemy smarowania, uszczelnienia techniczne;


 • narzędzia i wyposażenie warsztatu zakładowego: elektronarzędzia, narzędzia pneumatyczne i hydrauliczne, narzędzia ręczne, urządzenia spawalnicze, wózki warsztatowe, szafki i meble warsztatowe, odzież robocza, urządzenia do utrzymania czystości;


 • materiały eksploatacyjne i chemia techniczna: smary, oleje, chłodziwa, materiały izolacyjne, materiały ścierne, czyściwa, środki antykorozyjne, środki myjące, kleje techniczne;


 • elektryka i elektronika: silniki, kable i przewody, bezpieczniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki, listwy, gniazdka, transformatory, szafy i tablice rozdzielcze, ogrzewacze i promienniki, oświetlenie przemysłowe, źródła zasilania, podzespoły i części elektroniczne;


 • automatyka i robotyka: systemy sterowania, łączność bezprzewodowa, sieci przemysłowe i transmisja danych, ethernet przemysłowy, kontrola procesu, roboty przemysłowe, systemy wizyjne, interfejsy i pulpity operatora;


 • hydraulika i pneumatyka: zbiorniki, zawory, pompy, armatura, siłowniki, filtry powietrza, oleju, cieczy i gazów, węże przemysłowe;


 • urządzenia do transportu: przenośniki, dźwignice, podnośniki, windy, wózki jezdne, suwnice;


 • przemysłowe rozwiązania IT dla działów produkcji i utrzymania ruchu: oprogramowanie CMMS, EAM, ERP, RCM, MPM, MOM, PLM, systemy RFID, urządzenia mobilne;


 • BHP: środki ochrony indywidualnej, odzież ochronna i robocza, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, środki ochrony zbiorowej (przed hałasem, porażeniem, substancjami toksycznymi), zabezpieczenia antypoślizgowe, pomosty robocze, blokady zagrożeń mechanicznych (LOTO), znakowanie instalacji niebezpiecznych, zabezpieczenia procesowe i przeciwwybuchowe.


4 strefy tematyczne

PRZEMYSŁ 4.0

PRZEMYSŁ 4.0

 

 

 

​Koncepcja Przemysłu 4.0 stała się obecnie jednym z najgorętszych tematów dotyczących automatyzacji, cyfryzacji czy robotyzacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego przemysłu stworzyliśmy na targach strefę tematyczną, skupiającą najnowsze rozwiązania i technologie dla przemysłu z zakresu IoT.

ATEX

ATEX


​W trosce o najważniejszy element w każdym zakładzie produkcyjnym, jakim jest bezpieczeństwo, na Targach SYMAS została zorganizowana strefa ATEX. W jej ramach Wsytawcy prezentują urządzenia i rozwiązania z zakresu:

 • zabezpieczenia przeciwwybuchowe (czujniki ciśnienia, zapylenia, klapy bezpieczeństwa, urządzenia odpowietrzające, odsprzęgające, zasuwy odcinające, uziemienia elektrostatyczne).

 • zabezpieczenia procesowe (płytki bezpieczeństwa, zawory bezpieczeństwa, zawory oddechowe, przerywacze płomieni, przerywacze detonacji i deflagracji).

 • systemy odpylania i filtrowentylacji powietrza.
 • inne urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów.
 • usługi dla branży (szkolenia, tworzenie dokumentacji, audyt i certyfikacja).

OUTSOURCING

OUTSOURCING
​Przedsiębiorstwa coraz częściej powierzają firmom zewnętrznym pieczę nad utrzymaniem ruchu zakładu produkcyjnego, dążąc do optymalizacji kosztów przy jednoczesnej poprawie efektywności prowadzonych działań. Tego typu usługi – czy to w zakresie całościowego czy też obszarowego utrzymania ruchu (np. w zakresie gospodarki mediami przemysłowymi, diagnostyki, czyszczenia przemysłowego), zostaną zaprezentowane w Strefie Outsourcingu.

FILTECH

FILTRY - NOWOŚĆ!


​W procesach obróbki czy produkcji materiałów sypkich niejednokrotnie występuje zjawisko dużej różnorodności rozmiarów cząstek ziaren. Dlatego też specjaliści coraz częściej szukają najbardziej efektywnej metody oddzielania grubych i drobnych frakcji materiału sypkiego. Odpowiedzią na ich problemy jest nowa strefa tematyczna skierowana do wszystkich profesjonalistów zainteresowanych projektowaniem, rozwojem, zakupem i sprzedażą urządzeń oraz usług związanych z filtrowaniem i separacją. W Strefie FILTRY zaprezentowane zostaną:

 • systemy analizy cząsteczek (np. cząsteczek pyłów)
 • ceramika porowata
 • elementy filtrów
 • filtry (różnych rodzajów)
 • materiały filtracyjne
 • kolektory pyłu
 • odpylacze
 • separatory ciał stałych od cieczy